بیولوژی څانګه

لید لوری ( vision)

د بیولوژی څانګه د لوړو زده کړو لومړنۍ اکاډمیک واحد دی چې ټولنې په ځانګړې توګه پوهنې سکتور ته د حیوانی او نباتی علومو په برخه کې د تکنالوژیکی نړۍ  له پرمختګ سره سم کادرونه روزي، هڅه کوي چې په اسلامي، ملي، مسلکي، اقتصادي اصولو برابر، د هیواد ملي ګټو ته ژمن، په هېوادنۍ مینه سمبال ګټور اشخاص ټولنې ته وړاندی کړي، استادان یې د دکترا  له لوړ تحصیل او علمی رتبو څخه برخمن وي، ترڅو په راتلونکې کې  محصلان د ژوندیو موجوداتو سره د بیولوژیکی اړیکو، کړنو او د چاپیریال ساتنې له معیاراتو با خبر، ژمن او مسؤلیت اخیستونکی وي.

ماموریت ( Mission)

د بیولوژی څانګه مسؤلیت احساسوي چې محصلان یې د ژوندیو موجوداتو له ځانګړتیاوو با خبر وي، متقابلې اړیکې یې وپیژني، جنتیکي خصوصیات یې درک کړي، د ځان او چاپیریال ساتنه وکړای شي، تکنالوژی په اغیزمنه توګه وکاروي، د څیړنو توان او مینه ولري، په چارو کې ریښتونۍ وي، له بیولوژیکی زده کړو په ورځني ژوند کې او له منابعو څخه په سم ډول ګټه پورته کړي. ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړی تر څو په راتلونکي کې ځان، کورنۍ،  ټولنې او هیواد ته د غوره چوپړ جوګه شي.

ارزښتونه (Values)

په زده کړو او خدماتو کې صداقت،پرمختګ او ژمنتیا.

شفافيت، عدالت، اسلامي او ملي ارزښتونه په پام کې نېول.

خلاقیت او نوښتونه.

د ساينسي او اکاډميکو لاسته راوړنو قدرداني.