کیمیا څانګه

لرلید

د لوګر د لو ړو زده کړو مؤسسې په کچه د کیمیا د څانګې د اکاډمیک موقف تثبیتول چې د یوه معتبر لابراتوار په درلودلو سره د شپې پر وګرام په درلودلو سره د دې څانګې له تعلیمي کدرونوڅخه لږ تر لږه یو کس معرفی دې دوکتورا تحصیلاتو ته.

 

ماموریت

د ښوونیزو مرکزونو او د هیواد د نورو ادارو د ا ړتیاوو د پوره کولو په موخه د ښوونیزو مرکز ونو لپاره متخصص او ملي او اسلامي ار زښتونو ته ژمن استادان او مسلکي کدرونه روزل

 

د کيمیا څانګې اړوند نوی نصاب کتابونه

شماره

د کتاب نوم

فایل

۱

نصاب تحصیلی دیپارتمنت کیمیا

د فایل دښته کولو لپاره دلته کلیک وکړئ

۲

کیمیا نوی نصاب

د فایل دښته کولو لپاره دلته کلیک وکړئ

۳

 

 

۴

 

 

۵