دیپارتمنت کیمیا

دید گاه

تثبیت جایگاه علمی دیپارتمنت کیمیا به عنوان یک هسته معتبر در سطح موسسه تحصیلات عالی لوگر دارایی یک لابراتوار مجهز با برنامه شبانه و معرفی حداقل یکی از اعضای کادر علمیدیپارتمنت به برنامه مقطع دکت را .

 

ماموریت

تربیت معلمان - کادرهای مسلکی متخصص و متعهد به ارزشهای ملی و اسلامی برای مراکز تعلیمی جهت رفع نیا زمندی های نهاد های آموزشی - تحصیلی و سایر ادارات کشور.