بیوگرافی معاون امور علمی و محصلان موسسه تحصیلات عالی لوگر