معرفی کوتاه مدیر عمومی تکنالوژی معلوماتی

اســـم : مصطفی

تخـلص: کریمی

فــرزنـد : محمدظاهر

ولایت : لوگر

آقاي کریمی در تاريخ ۷ ماه ثــور سال ١٣٧۲ در يك فاميل متدين و روشنفكر در آستانه علم پرور باستاني كشور ولايت لوگر چشم و پأ به جهان هستي گشود..

وی در سال ١٣۷۸ شامل مکتب متوسطه قریه هونی سیدان گرديد تعلیمات ابتدائی خویش را در همین مکتب به درستی به پایان رسانید بعداَ به لیسه عالی غازی امین الله خان لوگر جهت تعلیمات ثانوی خویش پرداخت که در سال ۱۳۸۹ از همین لیسه به درجه اعلی فارغ گردید و بعد از اشتراک در پروسه امتحان رقابتی کانکور به اخذ نمره معیاری به پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات راه یافت که نسبت مشکلات دوری آن ولایت و نبودن سرپرست فامیل نتوانست ادامه تحصیل نماید در پایان همین سال بعد از آماده گی برای دور دوم سپری نمودن امتحان کانکور شامل امتحان کانکور شد که در سال ۱۳۹۱ به اخذ نمره معیاری وارد پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان گردید که در طول دوره لیسانس خویش تقدیرنامه ای به عنوان شاگرد ممتاز و فعال را از آن خود ساخت وی در سال ۱۳۹۴ به کادر علمی به درجه اعلی فارغ التحصیل گردید.

آقای کریمی از اینکه علاقه مندی زیاد خدمت به کشور خویش داشت به بست های متفاوت ثبت نام نموده که بلاخره در سال ۱۳۹۵ با سپری نمودن امتحان رقابتی تحریری وتقریری در آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لوگر موفق گردید

موصوف بنابر شوق و علاقه که در مسلک تکنالوژی معلوماتی که داشت در امتحان پروسه رقابت آزاد موسسه تحصیلات عالی ولایت لوگر در بست مدیریت عمومی تکنالوژی معلوماتی شامل امتحان و موفق بست متذکره گردید ومصدر خدمت به کشور و هم وطنان عزیز خویش میباشد.

ايام به كام تان

پيروزي نصيب تان باد