منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۱ - ۱۳:۳۶
Background image

اعلان مجدد بست های کادری مؤسسه تحصیلات عای لوگر!

مؤسسه تحصیلات عالی لوگر در سال ۱۳۹۹برای بار دوم در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځی جیولوجی و معادن

دیپارتمنت استخراج معادن:   دو(۲) بست

دیپارتمنت تفحص و اکتشاف:  دو (۲)  بست

متقاضيان میتوانند برای ده (۱۰)  روز  از تاريخ ۲۱ الی میزان  الی اول عقرب  ال ۱۳۹۹ درخواستی شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، اصل دیپلوم، اصل تذکره . . .

OpenShow all

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۱ - ۱۳:۳۶
Background image

اعلان مجدد بست های کادری مؤسسه تحصیلات عای لوگر!

مؤسسه تحصیلات عالی لوگر در سال ۱۳۹۹برای بار دوم در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځی جیولوجی و معادن

دیپارتمنت استخراج معادن:   دو(۲) . . .