همه بست های خالی

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۱ - ۱۳:۳۶
Background image

اعلان مجدد بست های کادری مؤسسه تحصیلات عای لوگر!

مؤسسه تحصیلات عالی لوگر در سال ۱۳۹۹برای بار دوم در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځی جیولوجی و معادن

دیپارتمنت استخراج معادن:   دو(۲) . . .