اطلاعیه ثبت نام و آغاز دروس سمستر خزانی!

logu_admin
د سمسټر پیل

   به اطلاع تمام محصلان جدیدالشمول سال ۱۳۹۹ مؤسسه تحصیلات عالی ( پوهنتون لوگر ) رسانیده میشود که سر از تاریخ  ۳  / ۸ / ۱۳۹۹ روز شنبه طبق تقسیم اوقات ذیل جهت ثبت نام به مدیریت عمومی امور محصلان مراجعه نمایند.

همچنان به تمام محصلان قبلی و جدید الشمول اطلاع داده میشود که دروس سمستر خزانی نیز به تاریخ فوق الذکر آغاز میګردد.

قابل یاد آوریست که ثبت نام محصلان جدیدالشمول چهارده پاسان و بخش شبانه بعداْ اعلان میګردد.

مواد  مورد ضرورت در وقت ثبت نام:

  • دو ورق کاپی رنگه تذکره تابیعت.
  • چهار قطعه عکس با سایز ( 2 در 3 ).
  •  دو ورق تعهد نامه.
  • دو پاکت دوسیه سایز A4  سفید ( پوش تذکره) جهت نگهداری سوابق محصل.

نوت: قابل یاد آوری است که هیچ محصل بدون روز تعین شده ثبت نام نمیگردد و موجودیت شخص محصل در وقت ثبت نام حتمی میباشد.

بااحترام

مدیریت عمومی امور محصلان

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۱ - ۱۱:۴۶
Background image

اطلاعیه اداره ملی امتحانات!

تقسیم اوقات ثبت معلومات بایومتریک و امتحان بست های معلمین و (6) و (5) ولایت لوگر قرار ذیل تعیین گردیده است!

روزهای ثبت معلومات بایومتریک:

سه شنبه و چهار شنبه 27 و 28 عقرب سال 1399

رو . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۶ - ۱۳:۲۵
Background image

اطلاعیه!

به تما م آنعده چهارده پاسان و داوطلبان برنامه شبانه که از طریق امتحان اختصاصی کانکور سال ۱۳۹۹ به مؤسسه تحصیلات عالی لوگر موفق گردیده اند، اطلاع داده میشود که سر از مؤرخ ۶ عقرب سال ۱۳۹۹ . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹ - ۱۱:۵۱
Background image

اطلاعیه ثبت نام و آغاز دروس سمستر خزانی!

   به اطلاع تمام محصلان جدیدالشمول سال ۱۳۹۹ مؤسسه تحصیلات عالی ( پوهنتون لوگر ) رسانیده میشود که سر از تاریخ  ۳  / ۸ / ۱۳۹۹ روز شنبه طبق تقسیم اوقات ذیل جهت ثبت نام به مدیریت عمومی امور . . .

بازگشت به اطلاعیه ها